Osobní kvality

  • vyrovnanost v myšlenkách a postupech;
  • trpělivost a schopnost na objevení problémů, jejich příčiny a jejich řešení;
  • přesnost;
  • vlídnost;
  • rád pracuji s lidmi na řešení pracovních úkolů nebo problémů;
  • schopnost rozborů a syntézy;
  • rád vyhledám jiné možnosti nebo řešeni problémů;
  • úcta k lidem;
  • upřímnost;
  • taktnost.
Updated @: 24/05/2022