Vzdělání

Lektor FIT ČVUT v Praze (od 2013):
    - Moderní technologie internetu;
    - Bezdrátové počítačové sítě;
    - CISCO Network Academy;
    - Počítačové sítě;
    - Bezpočnost sítí;
    - Vedoucí diplomových a bakalářských prácí;
    - Školitel specialistou pro doktorandy;
    - Peer reviewer pro:
        - EUCAP (European Conference on Antennas and Propagation);
        - CVUT Poster (International Student Conference on 
Electrical Engineering);
        - doktorské, diplomové a bakalářské práce.

Konzultant / Školitel u Řízení letového provozu v Praze (od 2011) pro síťové technologie.

Spolupráce s:
    - Policii České republiky, ohledně 
informatické kriminality;
    - Inovacentrem ČVUT;
    - Vězeňskou službou České republiky
ohledně informatické kriminality;
    - Českým telekomunikačním úřadem, ohledně informa
tické kriminality.

CodeWeavers CrossOver Office Stoupenec - Příslušník oficianlí skupiny beta testerů a debuggerů pro CrossOver Office - Wine platformu na Linuxu (od září 2006);

CACert Web of Trust Assurer pro Českou republiku (od září 2006);

Lektor Českého vysokého učení technické v Praze (od září 2005 do 2013):
        - Moderní počítačové sítě (přednášky, semináře, cvičení, CISCO cvičení);
        - Počítačová komunikace (přednášky, semináře, cvičení);
        - Distribuované systémy (semináře, cvičení);
        - Mobilní sítě (WiFi, ZigBee, WiBree, Bluetooth, antény, moderní technologie pro modulace a kodování, interference, spolupracovní systémy, základy mobilních síti); 
        - Moderní technologie internetu (pokročilý BGP, pokročilý OSPF, pokročilý RIP, ATM, SONET, SDH, PDH, FrameRelay, ISDN, technologie poslední smyčky, mobilní sítě, etc); 
        - Operační Systémy (Unix, Linux, Windows, OSX, Real-Time Operační Systémy: PharLap, Montavista);
        - Programování v C++;
        - Softwarové inženýrství;
        - Vedení softwarových projektů;
        - Semestrální, bakalařské a magisterské práce v těchto tematech.

Spolupracovník a stipendista firmy STROM TELECOM (od září 2005);

Vedoucí výzkumné skupiny datových síti Strom Telekomu (od září 2005);

Doktorand České vysoké učení technické v Praze (od září 2005):
        - Téma: Pokrokové metody pro snížení interference a optimalizace QoS v bezdrátových AdHoc sítích.

Webdesigner Finmedia S. R. L. (srpen 2003 srpen 2004);

Asistent na katedře hardwarů na Fakultě výpočetní techniky Univerzita "Polytechnika" v Bukurešti, na předmětu "Analýza a syntéza numerických dispozitivů" (únor 2003 srpen 2004);

IT konzultant Českého konzulátu z Bukurešti (duben 2002 srpen 2004);

IT konzultant Českého velvyslanectví z Bukurešti (duben 2002 srpen 2004);

Správce sítě Českého centra z Bukurešti (duben 2002 srpen 2004);

IT konzultant Českých aerolinii z Bukurešti (duben 2002 srpen 2004). 

Updated @: 24/05/2022